Πρόγραμμα Προπονήσεων για τη χρονιά 2022-2023

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους προπονητές μας στα τηλέφωνα 99656152 και 99434841. 

Scroll to Top