Πρόγραμμα Προπονήσεων για τη χρονιά 2023-2024

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους προπονητές μας στα τηλέφωνα 99656152 και 99434841. 

Scroll to Top